Architektura dawnej Mezopotamii

Architektura dawnej Mezopotamii

Rozmawiając o architekturze warto pokusić się o dyskusję dotyczącą architektury dawnej Mezopotamii, która bez wątpienia zasługuje na uwagę. W początkowym okresie istnienia państwa mezopotamskiego budowle budowano wykorzystując glinę wraz z trzciną. Dopiero później te prymitywne materiały zostały zastąpione przez suszoną cegłę. Aby cegła ta była trwalsza poddawano ją procesowi hartowania lub wypalania. W roli spoiwa występowała smoła bitumiczna. Najbardziej znany typ budowli pochodzącej z Mezopotamii to tak zwany zigurat, który był budowlą sakralną. Wygląd ziguratu zmieniał się wraz z rozwojem państwa mezopotamskiego. Mówiąc o architekturze Mezopotamii warto wspomnieć także o dwóch różnych od siebie typach domów mieszkalnych. Pierwszy rodzaj domu budowano na planie figury jaką jest prostokąt. W tym rodzaju domu obecne było ogrodzone podwórko. W drugim typie budynku spotkać można było centralny dziedziniec. To właśnie wokół niego lokowano wszelkie inne pomieszczenia domu. Dotyczyło to zarówno pomieszczeń mieszkalnych jak i tych gospodarczych. Układ tego drugiego typu domu znalazł zastosowanie w wielkich budowlach sakralnych oraz monumentalnych pałacach. Warto zauważyć, że domy w dawnej Mezopotamii ulegały nieustannemu doskonaleniu dzięki czemu stawały się coraz bardziej funkcjonalne oraz coraz bardziej trwałe.