Budowle pochodzące z islamu

Budowle pochodzące z islamu

Mówiąc o architekturze z pewnością warto wspomnieć o budowlach pochodzących z islamu. Najważniejszymi, a zarazem najbardziej znanymi budowlami związanymi z kulturą islamu są oczywiście meczety. Na uwagę zasługuje fakt, że meczety nie miały od razu charakteru świątynnego. Między innymi ten fakt odróżnia je od świątyń i kościołów chrześcijańskich, które od razu budowane były z takim zamiarem. Mimo różnego czasu powstania oraz różnic lokalnych wszystkie meczety mają szereg wspólnych cech. Najczęściej meczet składa się z dwóch części. Pierwsza część to niezwykle obszerny przedsionek, który ma kształt prostokąta. Dziedziniec ten otoczony jest z trzech stron murem oraz krużgankami. Druga część to natomiast sala modlitwy, czyli tak zwane haramu. Haramu przylega do przedsionka od strony, która wskazuje kierunek do Mekki. To właśnie w tym kierunku wierni zwracają się w czasie modlitwy. Sala modlitw ma kształt prostokąta. Obecne w niej rzędy kolumn dzielą ją na liczne nawy. Naw tych może być nawet kilkanaście. Warto wspomnieć także o meczecie, który ma kwadratową salę modlitwy, która nakryta jest charakterystyczną kopułą. W żadnym meczenie nie odnajdziemy ołtarza. Jedynym sprzętem, który obecny jest w meczecie jest kazalnica, dywany oraz lampy. Na środku dziedzińca odnajdziemy studnię lub niewielką sadzawkę.