Co powinien zawierać projekt budowlany

Co powinien zawierać projekt budowlany

Rysunek techniczny to najczęściej szkic w formie rzutu, przekroju, lub też bryły przestrzennej. Najczęściej używa się do niego koloru czarnego. Obraz może być cieniowany, by stworzyć wrażenie trójwymiarowości. Rysunek taki to niejednokrotnie zestaw szkiców tworzących projekt danego obiektu. Przypuśćmy, że mamy do wybudowania dom. Najęliśmy architekta, który ma nam stworzyć projekt domku jednorodzinnego. Jak wygląda taki projekt? Składa on się z wielu rysunków. Zawsze podstawowym jest rzut z góry na mieszkanie. W zależności od tego, czy jest to domek parterowy, czy też piętrowy, rzutów tych może być więcej niż jeden. Na przykład rzut parteru, pierwszego piętra i poddasza. Robi się go na kalce po to przede wszystkim, że kiedy nałożymy na siebie poszczególne szkice będą nam się musiały zgadzać wszystkie piony wentylacyjne, ściany nośne, kominy i inne instalacje. Kolejnymi rysunkami są przekroje. Może to być przekrój przez środek każdej kondygnacji. Na nim nanosimy informacje z jakich materiałów zrobiony jest strop, z podaniem dokładnych wymiarów, jakiej wysokości jest pokój itp. Istotny też jest przekrój przez parter, wraz z podłożem na jakim będzie postawiony budynek. Szkic taki musi zawierać informacje na temat materiałów i głębokości fundamentu. Z tego wynika, że również musimy nakreślić rzut takiego fundamentu, który to projekt jest kolejnym rysunkiem. Dodatkowo tworzymy także rzut połaci dachowej, a także wszystkie elewacje budynku. W projekcie powinny też się znaleźć drobne, szczegółowe rysunki elementów takich, jak dźwigary, kratownice, itp., wraz z konkretnymi obliczeniami.