Czy warto mieć certyfikat energetyczny budynku

Czy warto mieć certyfikat energetyczny budynku

Już prawie 3 lata obowiązuje w naszym kraju rozwiązanie prawne dotyczące uzyskiwania certyfikatów energetycznych budynków, ustawa ta dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ale też i domów jednorodzinnych, innych obiektów budowlanych, a nawet pojedynczego mieszkania. Zachodzi pytanie, czy warto jest wydawać pieniądze na wykonanie takiej ekspertyzy, która przecież w żaden sposób nie poprawi faktycznych parametrów danego obiektu budowlanego. Eksperci wypowiadają się w tej sprawie dość jednoznacznie, że posiadanie takiego certyfikatu jest bardzo korzystnym – dla właściciela budynku – rozwiązaniem. Ułatwi w przyszłości sprzedaż takiej nieruchomości lub jej wynajęcie, nie będzie wtedy potrzeby zlecać w tempie ekspresowym wykonania takiej analizy, jeżeli na przykład potencjalny kupiec zażyczy sobie posiadanie takiego dokumentu. Posiadając certyfikat energetyczny budynku wiemy, czy warto rozważać poprawienie jego termoenergetycznosci, a wiec dokonać ocieplenia, czy też parametry budynku sprawiają, że niekoniecznie będzie zachodziła taka potrzeba. Szukając osoby, posiadającej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju ekspertyz, zwracajmy uwagę, czy osoba ta ma doświadczenie w tego rodzaju ekspertyzach, czy cieszy się w środowisku dobra opinią. Cenę za daną usługę można negocjować, gdyż nie istnieją oficjalne cenniki wykonania takiego rodzaju ekspertyz.