Gospodarcze znaczenie budownictwa

Gospodarcze znaczenie budownictwa

Dla każdego dużego państwa bardzo ważne są wyniki sektora budowlanego – to on generuje bardzo duże wpływy z podatków oraz wspomaga zatrudnienie często w ubogich regionach, często w grupach niskowykwalifikowanej kadry robotniczej. Z tego względu przedsiębiorstwa remontowo-budowlane często stanowią bardzo ważny element krajobrazu na rynku pracy. Firmy budowlane przeważnie zatrudniane są przy tak istotnych pracach jak tworzenie nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej w ubogiej gminie, renowacja szkoły podstawowej, budowanie autostrad czy remontowanie tras ekspresowych w kraju, renowacji dworców kolejowych i powiększanie lotniczych – wszystko to ma kolosalne znaczenie. W budowanych przez tysiące pracowników galeriach handlowych zatrudnienie znajdują setki i tysiące pracowników. W ten sposób gospodarki, w których buduje się dużo i nowocześnie, poniekąd samodzielnie napędzają się i poprzez ten pęd właśnie utrzymują niesamowite wyniki makroekonomiczne. W przypadku Polski szczególnie widać, jak pomimo recesji wśród handlowych sąsiadów prężnie finansowany sektor budowlany wzniósł niemal całą gospodarkę na wyżyny, przyczyniając się do bardzo regularnego poprawiania wartości PKB. Nie trudno dopatrzeć się też przesłanek, że wraz ze spadkiem robót budowlanych mocno osłabnie tempo rozwoju gospodarczego.