Istota umów o wykonanie prac budowlanych

Istota umów o wykonanie prac budowlanych

Osoba lub podmiot gospodarczy, który zamierza wybudować dom mieszkalny lub jakikolwiek inny obiekt budowlany, musi znaleźć wykonawców tego przedsięwzięcia. Wtedy należy zawrzeć z takim wykonawcą umowę, w której będzie zawarte wszystko odnośnie planowanej inwestycji – my w takim układzie występujemy w umowie jako inwestor, druga strona to wykonawca. Taka umowa powinna być sporządzona zawsze na piśmie, powinna jak najszerzej ujmować wszelkie aspekty związane z realizacją danej inwestycji budowlanej. Tak więc w umowie tej wykonawca zobowiąże się, że wykonywać będzie wszystkie czynności budowlane zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, jednocześnie przestrzegając wszystkich przepisów budowlanych i zgodnie z otrzymanym od nas jako od inwestora projektem budowli. Inwestor z kolei również w umowie podejmuje się szeregu czynności, a więc udostępnienie wykonawcy miejsca, gdzie będzie realizowana inwestycja, zapewnienie wszystkich możliwych dokumentów związanych z budową oraz odbiór inwestycji po jej realizacji. Oczywiście strony umowy o roboty budowlane określa w niej warunki zapłaty wynagrodzenia oraz wszelkie ewentualności z jego nie wypłaceniem – wszędzie powinny być zawarte konkretne kwoty. Jeżeli wykonawca postanowi zatrudnić dodatkowo podwykonawcę, może to zrobić tylko i wyłącznie po uprzedniej konsultacji i wyrażeniu zgody przez inwestora.