Jak czytać projekt

Jak czytać projekt

Zamawiając projekt domu u architekta warto przynajmniej w minimalnym stopniu poznać oznaczenia używane przez architektów. Projekt koncepcyjny domu architekci rysują w skali 1:100. Na projekcie koncepcyjnym architekci ściany i stropy zaznaczają przy pomocy pełnych i grubych kresek. Ściany i stropy mogą zostać oznaczone także za pomocą dwóch grubych i wypełnionych linii. Trzy cienkie kreski, które są wstawką w ścianę oznaczają na planie koncepcyjnym domu okna. Z kolei na planie koncepcyjnym drzwi mogą być oznaczone cienką kreską z łukiem lub z kreską ukośną. Zarówno kreska ukośna, jak i kreska z łukiem oznaczają w jakim kierunku będą zamykały się drzwi w naszym przyszłym domu. Cienkimi równoległymi liniami oznaczane są schody. Na osi schodów rysowana jest także cienka kreska ciągła, która kończy się strzałką. Strzałka ta oznacza kierunek wchodzenia na schody. Rysunek koncepcyjny domu powstaje po przeprowadzeniu pierwszych rozmów architekta z przyszłymi właścicielami domu. Następnym rodzajem projektu, który sporządza architekt jest projekt architektoniczno-budowlany. Projekt ten powinien zostać sporządzony w skali 1:50. Czasem sporządzone są także projekty architektoniczno-budowlane w skali 1:100. Wtedy jednak rozwiązania konstrukcyjne muszą być narysowane na oddzielnym projekcie. Projekt, który stworzył architekt musi zostać przez niego także zwymiarowany.