Jak wygląda każdy rysunek w projekcie

Jak wygląda każdy rysunek w projekcie

Warto przyjrzeć się jak wyglądają poszczególne rysunki, wchodzące w skład projektu domku jednorodzinnego, oraz innych budynków. Najczęściej jest on naniesiony na kalce technicznej, co bez wątpienia pozytywnie wpływa na estetykę takiego projektu. Szkice kreślone tuszem wyglądają bardziej estetycznie, niż takie, które za pomocą programu komputerowego drukowane są na papier. Każdy taki rysunek zawiera ramkę, która znajduje się pięć milimetrów od każdego brzegu kartki, kalki. Jest ona kreślona grubą linią. W lewym dolnym rogu kartki znajduje się specjalna tabelka z informacjami na temat rysunku. Czyli czego dotyczy projekt, jak na przykład „rzut parteru”, „przekrój pionowy przez piętro” , „elewacja frontowa” itp. W tabelce znajduje się również imię i nazwisko wykonawcy, a także skala rysunku. Sam rysunek tworzony jest za pomocą różnych grubości linii. Bardzo ważnym elementem takiego projektu są wymiary. Podaje się je także na każdym rysunku, najczęściej w milimetrach. Są to bardzo szczegółowe dane, gdzie podaje się wymiar nawet najdrobniejszego elementu. Niektóre z nich są standardem, mieszczącym się w pewnych granicach, jak na przykład szerokość drzwi, wielkość otworów kominowych, grubość ścianek działowych i ścian nośnych. Informacje te muszą być bardzo dokładne, szczegółowe i nie można tu pozwolić sobie na najmniejszy błąd.