Jak wystąpić o warunki zabudowy

Jak wystąpić o warunki zabudowy

Jeśli zakupiona właśnie działka nie jest umieszczona w miejscu, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tereny pod zabudowę, niezbędne będzie uzyskanie tak zwanych warunków zabudowy. Jest to dokument, bez którego nie będziemy mogli występować o dalsze zezwolenia na budowę, dlatego warto jest zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty i zawczasu uzyskać takie warunki. Jest to nic innego jak precyzyjne określenie, podane na piśmie, jakie warunki będzie spełniała inwestycja budowlana w danym miejscu, a więc przykładowo będą tam określone parametry budynku, ilość budynków możliwych do realizacji w tym miejscu, rodzaj dachu, możliwości ogrzewania budynku (jeśli to jest teren podlegający szczególnej ochronie przyrodniczej) itp. Wystąpić należy o wydanie warunków zabudowy do właściwego miejscowo urzędu, do wydziału architektury. Do wniosku należy w formie załączników dołączyć szereg innych dokumentów, więc na pewno będzie to mapa geodezyjna terenu, warunki przyłączenia do danej działki poszczególnych mediów czy też wypis z rejestru gruntów. gruntów różnych gminach zdarzają się różne wymagania odnośnie niezbędnych dla tej procedury dokumentów, niektóre gminy żądają nawet dołączenia planu domu, który zamierzamy budować. Warto przedtem przejść się więc do danego urzędu albo też sprawdzić na stronie internetowej, jakie dokumenty są dokładnie wymagane, można też na stronie internetowej urzędu pobrać stosowne druki do wypełnienia.