Mechanika budowli, czyli siły działające na konstrukcję

Mechanika budowli, czyli siły działające na konstrukcję

Sporządzenie projektu, w oparciu, o który zostanie postawiony dom nie składa się jedynie z rysunków. Jest to także szereg najróżniejszych obliczeń, wynikających z tak zwanej mechaniki budowli. Jak wiadomo, każdy strop ma swoją określoną wagę. Jednak tutaj używamy stwierdzenia, iż posiada on pewną masę. Ów ciężar musi być znany budowniczym. Musi to być tak wyliczone, aby ten strop nie zawalił się. Do tego celu używa się odpowiednich materiałów, ale to nie wszystko. Musimy wiedzieć jakie obciążenia może znieść takie podłoże i tak rozplanować budynek, aby obciążenia były przenoszone na ściany nośne i działowe. Również te ściany posiadają określoną wytrzymałość. To samo tyczy się dachu, a zatem wszelkiego rodzaju elementów podtrzymujących konstrukcję. Dlatego też architekt oprócz kreślenia rysunków, musi wykonać bardzo szczegółowe obliczenia dotyczące w dużej mierze obciążeń, jakie działają na budynek i nie może się przy tym pomylić. Musi mieć też wiedzę na temat materiałów, które zostaną użyte do budowy, bo ich trwałość i wytrzymałość to cecha odrębna dla poszczególnych surowców i jeden jest w stanie wytrzymać pewne siły na niego działające, a inny nie. W mechanice budowli obliczenia dotyczą również schodów i są one różne ze względu na to, jak przykładowo są zakotwiczone stopnie danego ciągu. Tutaj także liczy się właściwości półpięter, jeżeli takie występują.