Może znikną pozwolenia na budowę

Może znikną pozwolenia na budowę

Obecnie obowiązujące prawo budowlane stanowi, że aby wybudować dom mieszkalny czy jakikolwiek inny obiekt budowlany, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, taki wniosek składa się w miejscowym urzędzie gminy lub miasta. Dodatkowo należy załączyć cały szereg dokumentów dotyczących planowanej budowy, kolejnym utrudnieniem jest oczekiwanie na wydanie decyzji odnośnie budowy, co przeciąga się czasami przez kilka miesięcy. Zanim nie uzyskamy takiego kompletnego pozwolenia na budowę, nie można jej rozpocząć – wszystko to powoduje, że proces budowy staje się niezmiernie mozolny. Obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowuje projekt nowego prawa budowlanego, gdzie nie będzie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę obiektów o określonym standardzie, na przykład nie przekraczających pewnej wysokości, mowa jest o 12 metrach. Wystarczyłoby tylko złożenie do urzędu takiej informacji, że zamierzamy budować określony obiekt, w załączeniu byłaby dokumentacja techniczna związana z projektowanym obiektem. Nie będzie też konieczności uzyskiwania warunków zabudowy, co jest konieczne przy obowiązujących obecnie przepisach. Opracowywane zmiany w prawie budowlanym maja służyć skróceniu całego procesu budowania domów jednorodzinnych i innych obiektów oraz szybszego oddania takich budynków do użytkowania.