O architekturze anatolijskiej

O architekturze anatolijskiej

Mówiąc o architekturze warto wspomnieć o architekturze anatolijskiej. Jej pierwsze ślady pochodzą z VI wieku przed narodzinami Chrystusa. Ludność rolnicza budowa wokół swoich osad wysokie mury, które miały zapewnić bezpieczeństwo. Domy mieszkalne w tym okresie miały kształt megaronu. Była to po prostu prostokątna czy też kwadratowa sala, w której obecne były cztery kolumny na których wspierał się dach. Salę tą poprzedzał jeden, czasem dwa przedsionki. Do budowy różnych budynków używano wtedy kamienia, drewna oraz suszonej cegły. Bardzo często można było spotkać budynki, w których połączono wszystkie trzy materiały. Mury obronne powstawały z ogromnej wielkości kamiennych ciosów. Do łączenia bardzo często używano gliny. W mieście najważniejszym budynkiem była cytadela, czyli siedziba władcy. Zaliczał się do niej zespół pałacowy. W pałacu obecna była sala audiencyjna, która miała kwadratowy kształt. Salę tą poprzedzał przedsionek oraz portyk. W pałacu można było wyróżnić także liczne apartamenty władcy, skarbiec, kaplicę, która była jednocześnie mauzoleum, koszary oraz część gospodarczą. Dzielnice miejsce, które leżały u stóp cytadeli miały zabudowę raczej zwartą, ale bardzo nieregularną. W mieście obecne były wąskie i bardzo kręte uliczki. Świątynie budowane były w bardzo różnych punktach miasta.