O nadbudowie domu

O nadbudowie domu

Jeżeli rozmawiamy o budownictwie oraz kwestiach z nim związanych z całą pewnością powinniśmy wspomnieć chociaż w kilku słowach o nadbudowie domu. Wiele osób jest przekonanych, że prace tego rodzaju nie wymagają pozwolenia. Tymczasem okazuje się, że w przypadku nadbudowy domu również niezbędne okazuje się być stosowne pozwolenie. W tym wypadku jest to jednak pozwolenie na nadbudowę. Aby takie pozwolenie można było dostać trzeba najpierw wystąpić do właściwego urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Bez decyzji tej nie będziemy bowiem mogli złożyć kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na nadbudowę a tym samym pozwolenia tego nie będziemy mogli otrzymać. Prawo bardzo dokładnie precyzuje jakie informacje muszą się w takim wniosku znaleźć. Przede wszystkim musimy dokładnie znać wszelkie parametry techniczne nadbudowy, którą zamierzamy wykonać. Niezbędne są również dane dotyczące tego jak ewentualna nadbudowa może wpłynąć na środowisko naturalne. Wiele osób przy składaniu takiego wniosku zapomina o tym, że trzeba wraz z nim złożyć oświadczenie, że posiadamy prawo do dysponowania daną nieruchomości na cele budowlane. Jego brak również skutkuje tym, że pozwolenie nie może zostać nam wydane. Koniecznie do wniosku trzeba również dołączyć projekt budowlany.