O ścianie warstwowej

O ścianie warstwowej

Ściana warstwowa jest ścianą składającą się z dwóch warstw muru. Pomiędzy tymi dwoma warstwami musi zostać zachowana szczelina, której szerokość może wynosić od 5 do 15 cm. Szczelina ta jest następnie wypełniana materiałem izolacyjnym. W ścianach warstwowych ściana wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, zaś ściana zewnętrzna to jedynie osłona. Zadaniem ściany zewnętrznej jest osłona izolacji termicznej przed mechanicznym uszkodzeniem, przed opadami atmosferycznymi oraz przed zmienną temperaturą. Obie warstwy ściany muszą być ze sobą połączone kotwami. Używane do łączenia ścian kotwy mogą zostać wykonane ze stalowych prętów, których średnica wynosi około 6 mm. Do łączenia ścian można użyć także gotowych kotew. Kotwy muszą zostać zabezpieczone tzw. kapinosami. Dzięki połączeniu ścian kotwami zarówno ściana wewnętrzna, jak i zewnętrzna mogą ze sobą współpracować. Jest to ważne szczególnie latem. W okresie lata panują bowiem znaczne różnice temperatury pomiędzy dniem i nocą. Te zmiany temperatury powodują odkształcanie się zewnętrznej ściany. Zalecane jest wznoszenie wewnętrznej i zewnętrznej ściany jednocześnie. Odradza się także wznoszenie najpierw ściany zewnętrznej. Ściany warstwowe mogą być murowane na 2 sposoby. Można je zbudować ze szczeliną wentylowaną lub ze szczeliną, która nie będzie wentylowana.