Obiekty dla rozrywki

Obiekty dla rozrywki

Mówiąc o architekturze starożytnego Rzymu nie sposób nie wspomnieć o obiektach, które miały służyć dostarczeniu masowej rozrywki ludowi. Za obiekty te uważa się oczywiście cyrki, teatry oraz amfiteatry. Teatr budowano na planie półkola. Forma ta została pożyczona z Grecji. Teatry te były budowane na terenie równinnym co wymagało odpowiedniego zbudowania miejsca dla widowni. Na uwagę z pewnością zasługuje teatr Marcellusa, który jest doskonałym przykładem tego jak poradzono sobie z wybudowaniem kilkupiętrowej konstrukcji dla widzów. Typowo rzymską budowlą, której nie spotkamy w żadnej innej kulturze jest bez wątpienia amfiteatr. To właśnie amfiteatr był miejscem krwawych walk gladiatorów, które wśród ludu cieszyły się olbrzymią popularnością. Arena w amfiteatrze miała kształt okrągły lub eliptyczny. Wokół niej znajdowała się widownia, która miała kilka kondygnacji. Widownię obiegały liczne korytarze, w których obecne były klatki schodowe. W podziemiach amfiteatru umieszczano pomieszczenia, w których trzymano dzikie zwierzęta biorące udział w walkach. Największą i najbardziej znaną budowlą tego typu jest oczywiście słynne rzymskie Koloseum, czyli amfiteatr Flawiuszów. W Koloseum mogło jednocześnie zmieścić się nawet pięćdziesiąt tysięcy osób. Mówiąc o rzymskiej architekturze warto wspomnieć także o termach, w budowie których Rzymianie doszli do perfekcji.