Obowiązki właściciela zabytkowego budynku

Obowiązki właściciela zabytkowego budynku

Przeglądając oferty nieruchomości wystawionych na sprzedaż, spotykamy się często z budynkami przeznaczonymi do sprzedaży, które są wpisane w rejestr zabytków – są to przeważnie kamienice, położone w centrach miast. Często też cena ofertowa takiej nieruchomości jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy budynek jest w złym stanie technicznym. Jednak musimy wiedzieć, że kupno takiego zabytkowego budynku to wzięcie na siebie dużego obowiązku, na pewno też duże koszty związane z jego dalszą eksploatacją. Każdy remont budynku, gdzie będą zmieniane zewnętrzne jego parametry, wygląd czy nawet kolor pomalowania ścian zewnętrznych musi być zatwierdzone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tak sama rozbudowa takiego budynku czy też dobudowanie pewnych elementów, remont dachu i podobne prace z wiązane z jego remontem. Taki budynek, wpisany do rejestru zabytków, można rozebrać tylko w sytuacji, kiedy jest w bardzo złym stanie technicznym i grozi na przykład zawaleniem, a jednocześnie jego remont jest praktycznie niemożliwy. Również nabycie działki, celem wybudowania tam jakichś obiektów, w pobliży takiego budynku wpisanego do rejestru zabytków, wiąże się z pewnymi ograniczeniami odnośnie budowy w tym miejscu kolejnych budynków – w takiej sytuacji wojewódzki konserwator zabytków również ma cos do powiedzenia.