Pomoc dla młodych rodzin

Pomoc dla młodych rodzin

Większość młodych ludzi zdaje sobie dzisiaj sprawę z tego, jak trudno będzie im wybudować własny dom bez pomocy bankowego kapitału. W przypadku nawet bardzo uzdolnionych młodych ludzi, zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w opłacalnych branżach, zaprojektowanie domu, znalezienie gruntu a następnie opłacenie wszystkich etapów budowy to zadania wykraczające poza przeciętne możliwości domowego budżetu. Dlatego tak ważne stało się w ostatnich dekadach zaangażowanie kapitału bankowego w proces projektowania i budowania domów dla kolejnych rodzin. W krajach, gdzie gospodarka szybko i wyraźnie rozwijała się, stale generując kolejne zyski dla banków, pożyczanie pieniędzy na wybudowanie własnego domu sprowadza się po dziś dzień do minimum formalności a banki nie wnikają w to, jak ktoś zamierza spłacić nieruchomość w przypadku choroby czy utraty pracy. W krajach, gdzie banki zdążyły już sporo stracić przez wzrost niespłacanych na czas kredytów, wymagania względem potencjalnych kredytobiorców są zdecydowanie wyższe i tutaj banki sprawdzają projekty domów, kosztorys od samego początku do końca i w przypadku podejrzeń co do racjonalności wyliczeń klienta, przeważnie banki negatywnie rozpatrują wnioski. Tam presja na młodych ludzi jest jeszcze większa – bez zawodowego sukcesu mogą zapomnieć o pożyczce na budowę domu.