Rozwój całego sektora

Rozwój całego sektora

Bardzo ważne jest dzisiaj w Polsce, jak i innych szybko rozwijających się krajach byłego bloku komunistycznego, inwestowanie w infrastrukturę i dbanie o odpowiednie warunki dla budownictwa. Nie chodzi tutaj wcale o bezpośrednie pompowanie pieniędzy w najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia inwestycje budowlane, chociaż jak pokazuje przykład Polski – przynosi to oczekiwane rezultaty. O wiele ważniejsze jest jednak stwarzanie długoterminowych rozwiązań dla przedsiębiorców pracujących na tym rynku, na umożliwianiu lepszej pracy deweloperom przy jednoczesnym zabezpieczaniu interesów rodzin wpłacających swoje pieniądza za mieszkania jeszcze w budowie. Niestety po dziś dzień nie brakuje w mediach doniesień o nieuczciwych deweloperach, którzy przyjmują zaliczki czy całe kwoty za mieszkania w budowie a po zakończeniu inwestycji ogłaszają upadłość, zabierając ze sobą cały dochód i znikając za granicami. W tym czasie wierzyciele mają pierwszeństwo w roszczeniach o mieszkania a lokatorzy pozostają bez najmniejszych szans na mieszkania. Bo to mieszkania i dostęp do nich ma największy i najbardziej bezpośredni wpływ na jakość życia młodych w danym kraju. Odpowiednie dopracowanie prawa i zastosowanie kilku prorodzinnych ulg chociażby podatkowych czy kredytowych to najszybszy sposób do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.