Styl Ludwika XIV

Styl Ludwika XIV

Meble zmieniały się na przestrzeni nie tylko lat, ale także wieków. Najbardziej znanym stylem mebli jest bodajże styl Ludwika XIV. Styl ten charakterystyczny był dla baroku. Meble reprezentujące styl Ludwika XIV to meble niezwykle masywne, ciężkie. Bardzo charakterystyczne są dla tych mebli bogate zdobienia, które na ogół są rzeźbione. W meblach tych dostrzeżemy niezwykle dynamiczne formy. Meble w stylu Ludwika XIV są na ogół złocone lub srebrzone. Są to meble o niezwykle intensywnych kolorach, które uzyskiwane były dzięki wykorzystaniu rozmaitych materiałów. Wśród symboli dekoracyjnych na meblach w stylu Ludwika XIV możemy dostrzec między innymi lilię francuską, lwa, koronę oraz wieńce wawrzynu, które są symbolem zwycięstwa. Bardzo często na meblach w stylu Ludwika XIV pojawiały się także motywy zwierzęce. Najczęściej były to orły, delfiny. Chętnie sięgano także po stworzenia nieistniejące i fantastyczne. Można więc na meblach w stylu Ludwika XIV dostrzec sfinksy czy pegazy. Styl Ludwika XIV narodził się w 1667 roku. Data ta wiąże się z powstaniem Manufacture des Gobelins. W warsztatach tych produkowane były arrasy, meble oraz ceramika. Na czele działalności warsztatów stał słynny Charles Le Brun. Styl Ludwika XIV wiąże się także z nazwiskiem Charles Andre Boulle, który zajmował się realizacją zleceń króla oraz licznych arystokratów.