Styl romański w architekturze

Styl romański w architekturze

W okresie średniowiecza narodził się w architekturze styl romański. Występował on na terenie Europy zarówno Zachodniej jak i Środkowej. Styl romański wprowadził wiele nowinek architektonicznych. Jedną z nich jest bez wątpienia sklepienie kolebkowe. W sklepieniu tym zastosowano łęki jarzmowe. Były to pasy, które przebiegały w poprzek sklepienia. Wykonywano je z kamienia lub cegły. Wspierały się one na kolumnach lub filarach. Sklepienie to jest wręcz doskonałe w przypadku wnętrz bardzo wysokich i przestronnych. W okresie stylu romańskiego narodziło się także sklepienie krzyżowe. To sklepienie mogło powstawać tylko wtedy kiedy budowla była zbudowana na planie kwadratu. Aby zastosować sklepienie krzyżowe architekci musieli bardzo pieczołowicie pilnować aby były zachowane odpowiednie proporcje między nawą główną, nawami bocznymi, prezbiterium oraz transeptem. W przeciwnym razie sklepienie to byłoby niemożliwe do wykonania. Jeśli zestawiono ze sobą w sposób prostopadły dwa sklepienia kolebkowe powstawało właśnie sklepienie krzyżowe. Między nawami architekci średniowieczni decydowali się umieszczać liczne filary i kolumny. Miały one za zadanie podtrzymywać sklepienie. Jednak dzięki zastosowaniu zdobionych powierzchni bardzo mocno działały na wyobraźnię tych, którzy przychodzili do kościoła.