Najważniejsze zadania budownictwa

Najważniejsze zadania budownictwa

Budownictwo pomaga każdemu państwu wejść na całkiem inny poziom rozwoju i bez odpowiedniego tempa rozwoju sieci drogowej i kolejowej, bez nowoczesnych terminali lotniczych pozwalających na swobodne prowadzenie logistyki w globalnej skali i nie jest możliwe realne konkurowanie na arenie biznesowej. Kraje jak Polska mogą mieć bardzo dużo atrakcyjnych ofert usług i produktów na eksport, ale nie są w stanie umiejętnie podbijać sąsiednich rynków właśnie ze względu na ubogą infrastrukturę i fatalne koszty samodzielnego transportu towaru lub usług poza własne granice. Niejednokrotnie inwestorzy giełdowi z USA czy Japonii widzieliby swoje nowe fabryki w Polsce, ale natychmiast zauważają problem z lotniskami i niedostatkiem transportu kolejowego, by po czasie przekonać się także, że brakuje firm budowlanych zdolnych do tworzenia w unikalnych technologiach z wykorzystaniem pionierskich maszyn. Często polskie firmy nie są w stanie wnieść w budownictwie nic nowego od siebie i opierają się jedynie na skupionych po czasie zagranicznych patentach. A w budownictwie współczesnym liczy się własna twórczość i umiejętność inżynierów prowadzących prace w najważniejszych segmentach. Bez tego kraj skazany będzie na długie lata na importowanie specjalistów i patentów przy jednoczesnym eksportowaniu własnej gotówki do innych przedsiębiorstw.