Państwo partycypuje w remontach kamienic

Państwo partycypuje w remontach kamienic

Jeszcze do niedawna właściciele kamienic w naszym kraju byli niejako pozbawieni wszelkiej pomocy ze strony państwa w kwestii otrzymania kompensacji za przeprowadzony remont, związany choćby z termomodernizacja budynku. Takie premie kompensacyjne otrzymywali jedynie inwestorzy, którzy remontowali i ocieplali budynki spółdzielcze. Ostatnio ustawa dotycząca termomodernizacji oraz remontów została znowelizowana, co obecnie umożliwia również właścicielom kamienic występowanie o przyznanie premii kompensacyjnych za remont kamienicy w celu polepszenia jej wskaźników zatrzymywania ciepła. Jest jednak taki warunek, że w danej kamienicy chociażby jedno mieszkanie było kwaterunkowe. Jeśli więcej będzie w kamienicy tego rodzaju mieszkań, nie stanowi to żadnej przeszkody. Premię kompensacyjna będzie można uzyskać nawet w sytuacji, kiedy inwestycja nie będzie wspomagana kredytem. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy stosowny wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek taki musi zawierać między innymi informację o lokalach kwaterunkowych, znajdujących się w kamienicy, z wyszczególnieniem ich ilości, powierzchni mieszkalnej, powinno tez być zawarte określenie, w jakim okresie czasu wynajem tych mieszkań podlegał ograniczeniom. Taka premie można też uzyskać przy remoncie budynku jednorodzinnego mieszkalnego, jeśli zajmowane w nim mieszkanie jest kwaterunkowe.