Wpływy z budownictwa mieszkaniowego

Wpływy z budownictwa mieszkaniowego

Młode przedsiębiorstwa budowlane miały w ostatnim czasie w Polsce niesamowicie dobre warunki do prowadzenia interesów. Absolutnie nikogo nie dziwi dzisiaj, że w ostatnich latach polskie wyniki ekonomiczne były tak doskonałe – w większości stało się to zasługą bardzo dobrze funkcjonującego sektora budowlanego. Liczne zamówienia na realizację najróżniejszych prac budowlanych czy remontowych przyczyniły się do szybkiego wzrostu zatrudnienia w tym sektorze, a ponieważ najbardziej potrzebni byli od zaraz przedstawiciele niskowykwalifikowanej kadry robotniczej, to właśnie osoby najbardziej narażone na bezrobocie w pierwszej kolejności zyskali możliwość na zarabianie. Wzrosła więc konsumpcja wewnętrzna i z miesiąca na miesiąc pojawiały się nowe, nawet małe rodzinne przedsiębiorstwa budowlane liczące na to, że zarobią trochę na fali wielkich inwestycji finansowych w infrastrukturę drogową, lotniczą, sportową czy kolejową. Konieczne stało się zamawianie większej liczby materiałów budowlanych, co oczywiście przyniosło korzyści w pierwszej kolejności dla dostawców tychże materiałów z lokalnego rynku. Jednocześnie w takich sytuacjach da się odnotować wzrost przychodów z podatków w niemal całym kraju. Udoskonalanie infrastruktury czy remontowanie całych dworców to natomiast impuls, który podnosi konkurencyjność biznesową całego regionu.